Apps fra Region Nordjylland – nu tilgængelige for alle

Skrevet af Pia Christensen Bang den

Region Nordjylland er et af de offentlige organer, som siden september 2020 har været omfattet af loven om tilgængelighed for offentlige websteder og apps. Det betyder kort fortalt, at appsene også skal kunne anvendes af borgere med funktionshandicap. Regionens afdeling Digitalisering og IT valgte et lokalt funderet konsortie bestående af tilgængelighedsspecialister i de tre firmaer Inklusio, Inqlude IT og Diversa Consult til at gennemgå ni forskellige apps – blandt andre appsene OTH Nord, Mit hospital og Videosamtale – og komme med konkrete løsninger på de fundne udfordringer.

"Vi fik kortlagt de udfordringer, der var i de forskellige apps i forhold til WCAG standardens krav om blandt andet kontraster, understøttelsen af forstørret tekst og at de skal kunne anvendes med skærmlæser og tastatur", forklarer Orla Pedersen, CEO hos Inqlude IT.

Brian og Henrik, som er testere hos InqludeIT, arbejder foran computer

På billedet: Brian og Henrik, som er to af InkludeIT's testere, arbejder med tilgængelighed og hjælper kunder

Efter at have overdraget og gennemgået resultaterne af testen for regionen og deres forskellige leverandører er det gået hurtigt med at få tilpasset løsningerne. Eksempelvis har der været et tæt samarbejde mellem regionen, tilgængelighedsspecialisterne og app-leverandøren hejDoktor, hvor Jonas Mosbech er udviklingschef.

"Vi har løbende haft fokus på tilgængeligheden, men de sidste detaljer kom frem i lyset i forbindelse med specialisternes test. Det viste sig, at der var enkelte udfordringer med justering af skriftstørrelser, kontrast og understøttelse af skærmlæsere i Videosamtale mobilappen til Android og iOS", fortæller han.

Applikationerne blev rettet til efter best practices, genpubliceret og afslutningsvis blev rettelserne efterprøvet ved en opfølgende test af Inqlude IT. Videosamtale er nu fuldt optimeret for tilgængelighed, så den er brugbar for alle uanset en eventuel funktionsnedsættelse. For eksempel understøtter den nu brugen af skærmlæser, der er rettet kontraster, så svagsynede kan bruge appen, og tastaturnavigation fungerer nu optimalt, så personer, der bruger tastatur eller pegeredskaber kan anvende den. Jonas Mosbech er godt tilfreds med samarbejdet:

"Videosamtale appen er blevet strammet op, så den nu fuldt ud overholder den gældende lovgivning, og vi har fået tilført værdifuld erfaring i organisationen", siger han.

Også Region Nordjylland har været tilfreds med processen og resultaterne.

"Vi har først og fremmest lært noget om, hvad det vil sige at have en funktionsnedsættelse og hvor vigtigt det er, at ikke mindst sundhedsapps kan bruges af alle. Rent fagligt har vi fået en stor indsigt i test-arbejdet, og i det hele taget er det en spændende rejse, vi har været på sammen med vores leverandører, lige som vores interne IT-ansatte har lært af samarbejdet", siger Lene Terien Adamsen fra Telesundhed i Region Nordjylland, der er ansvarlig for strategi og udviklingsproces for regionens apps.

Samarbejdet har også medført, at regionen har fået bistand til at skrive deres tilgængelighedserklæring, så brugere med funktionsnedsættelse kan orientere sig om appens tilgængelige tilstand.