Nyt lovforslag skal inkludere flere i den digitale verden

Skrevet af Pia Christensen Bang den

Det skal blive lettere for mennesker med handicap at navigere i den digitale verden. Det er formålet med det lovforslag om tilgængelighed for produkter og tjenester, som folketinget førstebehandler tirsdag den 1. marts 2022.

Det nye lovforslag om tilgængelighed (accessibility) gælder både for offentlige myndigheder og for en række private virksomheder. Baggrunden for lovforslaget er et EU-direktiv, der betyder, at en række produkter og tjenester skal leve op til tilgængelighedskrav senest fra sommeren 2025.

5 hænder holder skilt med ordet "accessible"

Der findes allerede en lignende dansk lov, der gælder for alle offentlige apps og websteder. Det nye lovforslag om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester gælder også for private producenter og udbydere af for eksempel betalingsterminaler i supermarkeder, billetautomater, og banktjenester som netbank, mobilbank og andre digitale løsninger. Derudover er større e-handelsvirksomheder, e-bøger og flere omfattet. Kort fortalt handler tilgængelighedskravene om, at mennesker med en funktionsnedsættelse skal kunne anvende produkterne og tjenesterne på lige fod med resten af samfundet.

I stedet for at se lovforslaget som en uvelkommen udfordring og mere bureaukrati, så kan man vælge at se det som muligheden for at få et nyt og større marked ved at gøre sine produkter og tjenester tilgængelige for mange flere.

"Det kan godt betale sig at tænke tilgængelighed ind, når man vil eksempelvis åbne en webshop, udvikle en app eller relancere sin hjemmeside", forklarer Stein Erik Skotkjerra, CEO hos Inklusio.

Når man indtænker tilgængelighed fra start, giver det også en bedre brugervenlighed for alle brugere. Det gør at man reflekterer over de design- og udviklingsvalg, der træffes, hvilket fører til bedre og mere robuste løsninger. Og så er der jo det faktum, at der er 15-20% af befolkningen, der oplever tilgængelighedsudfordringer. Hvem vil ikke gerne have flere kunder? Og hvad der er vigtigt for nogle, er godt for mange.

"Med indførelsen af GDPR-lovgivningen oplevede vi, hvordan mange virksomheder var for sent ude med at indtænke GDPR i deres løsninger og med at gøre de nødvendige justeringer. Dette gjorde, at mange kom bagud, og enkelte fik ubehagelige overraskelser, når der blev ført tilsyn. For at undgå at havne i lignende situationer vil vi selvfølgelig anbefale, at man allerede nu begynder arbejdet med at planlægge, uddanne ansatte og justere arbejdsmåder for at være bedst muligt rustet til det tidspunkt hvor den kommende lovgivning om tilgængelighedskrav træder i kraft", siger Stein Erik Skotkjerra.