Pressemeddelelse - lokale eksperter sikrer digital tilgængelighed

Skrevet af Stein Erik Skotkjerra den

Når en døv skal bruge informationerne i en video på en kommunal
hjemmeside, er det vigtigt, at den er tekstet, og når en synshandicappet
har brug for at kende de gældende regler for forsamlinger, skal teksten
på myndighedernes websted kunne læses af et skærmlæseprogram.

Siden efteråret 2020 har det været lovpligtigt, at de offentlige
websteder skal være tilgængelige for alle borgere uanset eventuelle
handicap eller funktionsnedsættelser. Senere kommer kravene til også at
omfatte andre digitale platforme som banker, forsikringsselskaber,
e-handel og lignende.

To ambitiøse, aalborgensiske virksomheder har i et højt specialiseret
samarbejde bragt sig i spil til de særlige opgaver med at skabe, udvikle
og teste tilgængelighed på websteder og for mobilapplikationer. Senest
har de lige før påske indgået en generel aftale med Aalborg Kommune om
rådgivning og test af tilgængeligheden på de kommunale websteder de
kommende 12 måneder.

Supplerer hinanden

De to virksomheder i det nye konsortium er Inklusio ApS og Inqlude IT
ApS, der nu er flyttet sammen i kontorfællesskabet GrowAAL East i
Aalborg Øst. Inklusio ApS ledes af Stein Erik Skotkjerra, der har stor
erfaring med strategisk rådgivning, og har ekspertviden inden for
webtilgængelighed og digital inklusion, mens Inqlude IT ApS med Orla
Pedersen i spidsen er en nonprofitvirksomhed med ekspertviden inden for
webtilgængelighed, brugervenlighed og teknisk rådgivning og uddannelse
inden for området.

Samtlige medarbejdere hos Inqlude IT ApS var tidligere ansat hos
virksomheden Special Minds' Aalborg-afdeling, og har for de flestes
vedkommende en autismeprofil og helt særlige ekspertkompetencer inden
for IT og webtilgængelighedsområdet.

  • Vores medarbejdere er særligt uddannede og trænede i at teste
    tilgængeligheden på de offentlige websteder og mobilapplikationer,
    forklarer Orla Pedersen.

De to firmaers medarbejdere er vant til at arbejde sammen på projekter
inden for området, blandt andet har de en omfattende kontrakt med
Digitaliseringsstyrelsen, som de skal teste 200 websteder for i løbet af
2021.

  • Tilsammen har vi også stor viden om den proces og de intentioner,
    der ligger bag udvikling af standarden og lovgivningen i Danmark og
    Europa i øvrigt, oplyser Stein Erik Skotkjerra fra Inklusio ApS.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Stein Erik Skotkjerra, Inklusio ApS, tlf 26343455, ses@inklusio.dk

og

Orla Pedersen, Inqlude IT ApS, tlf 42248780, ope@inqludeit.dk