Workshop: Forstå dine brugere

Er din virksomhed interesseret i at gøre jeres digitale løsninger tilgængelige for alle? Så er vores workshop noget for jer!

Vores kursus giver deltagerne de nødvendige værktøjer og kompetencer til at evaluere og forbedre digitale løsninger, som websites eller apps, ved at sætte sig i brugerens sted. Ved at fokusere på f.eks. blinde og svagsynede lærer deltagerne at udføre grundlæggende test på de mest almindelige hjælpeteknologier for synshandicappede og afprøve nye ideer, prototyper og løsninger med hjælpeteknologier som skærmlæsere, tekstforstørrelse, stemmestyring og meget mere.

Efter workshoppen vil jeres ansatte have viden nok til selv at kunne tage hånd om tilgængeligheden af jeres digitale løsninger.

Hvad får vi ud af workshoppen?

Vi tilbyder workshoppen som én eller to dages workshop.

I éndagsudgaven vælger du undervisning i enten app- eller webløsninger. Jeres deltagere får introduktion til tilgængelighed, indsigt i standarder og lovgivning og afslutningsvis demonstreret, hvordan forskellige hjælpeteknologier fungerer.

Vælger I todagesudgaven, får I undervisning i både app og webløsninger, og I kommer dybere ned i både teori og praksis. Todages-workshoppen byder også på en række praktiske øvelser, så det bliver klart for deltagerne, hvad de skal fokusere på, før de begynder at udvikle en ny løsning. Hvis jeres ønske er, at deltagerne selv skal lære at teste for tilgængelighed og på sigt undgå ekstern hjælp, så er det helt klart todages-workshoppen, I skal vælge.

Få et uforpligtende tilbud på en workshop

Hvis du forstår din målgruppe,
så bliver udvikling af løsninger en leg

Med workshoppen ”Forstå dine brugere ” får du mulighed for at:

 • Blive klogere på målgruppen - Deltagerne vil lære at sætte sig i brugerens sted og dermed kunne evaluere og forbedre digitale løsninger på en måde, der tager hensyn til brugernes behov og udfordringer.
 • Få bedre omdømme - Virksomheder, der er engageret i at skabe mere tilgængelige løsninger, kan også forbedre deres omdømme og positionere sig selv som en inkluderende og ansvarlig virksomhed.
 • Lære at indtænke tilgængelighed fra starten - Eventuelle fejl og mangler kan opdages i tide og rettes, før løsningen går i produktion. Dette kan reducere omkostningerne, da du undgår at skulle lave omfattende ændringer senere i processen.
 • Spare tid - Hjemmesiden eller appen bliver udviklet så effektivt som muligt, så du undgår unødvendige forsinkelser.
 • Opnå bedre samarbejde på tværs af afdelinger - Denne workshop kan fremme samarbejdet og kommunikationen på tværs af forskellige afdelinger i virksomheden, som kan bidrage til bedre løsninger og en mere effektiv arbejdsproces.
 • Opkvalificere - Ved at lære om hjælpeteknologier, vil medarbejderne i virksomheden også kunne tage informerede beslutninger om designet af en løsning.
 • Overholdelse af lovgivning og standarder - Viden fra workshoppen kan bruges til at sikre, at produkter opfylder tilgængelighedslovgivning og standarder såsom WCAG. Dette kan reducere risikoen for retssager og andre negative konsekvenser.
 • Forbedret brugeroplevelse - Ved at forbedre tilgængeligheden kan man forbedre den generelle brugeroplevelse for alle brugere, uanset om de har et handicap eller ej. Dette kan øge brugertilfredshed og -engagement og føre til øget salg og indtjening.
 • Få undervisning fra Danmarks dygtigste eksperter - Modtag undervisning fra kompetente tilgængelighedskonsulenter med tilsammen over 30 års erfaring.

Det kan du forvente af Éndagsworkshoppen
(Native apps eller web)

 • Få viden om forskellige typer af målgrupper med funktionsnedsættelser
 • Få en forståelse af forskellige hjælpeteknologier
 • Få indsigt i de typiske udfordringer, som forskellige målgrupper oplever på nettet
 • Indledende kendskab til webtilgængelighedslovgivning og -standarder
 • Demo af hvordan dine løsning opleves af en person, som benytter skærmlæser til daglig
 • Intro i test på apps og websteder med fokus på skærmlæser, tekstforstørrelse, stemmestyrring, kompenserende strategier

Få et uforpligtende tilbud på en workshop

Det kan du forvente af Todagesworkshoppen
(Både native apps og webløsninger)

Dag 1 - Introduktion

 • Indledende kendskab til webtilgængelighedslovgivning og -standarder
 • Basal viden om forskellige typer målgrupper
 • Introduktion til hjælpeteknologier og hvordan de bliver benyttet i praksis af personer med handicaps
 • Viden om hjælpeteknologier og kompenserende strategier – Sådan påvirker det brugeroplevelsen
 • Intro i test på apps og websteder med fokus på skærmlæser, tekstforstørrelse, stemmestyring, kompenserende strategier

Dag 2 – Praktiske øvelser

 • Demonstration af hjælpeteknologier, som brugerne anvender
 • Deltagerne lærer at teste med og bruge af hjælpeteknologier for native apps både på mobil og tablet
 • Deltagerne lærer at teste med og bruge af hjælpeteknologier for webløsninger
 • Praktiske øvelser for både mobil og webløsninger
 • Sikre at dine løsninger fungerer optimalt for alle brugere

Få et uforpligtende tilbud på en workshop

Praktisk information

Vil du gerne modtage en ”Forstå dine brugere” workshop, starter vi med et forventningsmøde, hvor vi kan afstemme indholdet af undervisningen. Hvis du vælger Éndagsworkshoppen, skal vi vide, om du ønsker undervisning med fokus på apps eller webløsninger. Yderligere, vil vi snakke om, hvem der skal deltage på workshoppen, for at sikre os, at deltagerne får mest muligt ud af den.

Undervisere

Inklusio består af erfarne undervisere, konsulenter og rådgivere, der brænder for at skabe en inkluderende digital verden.

Vores ekspertise ligger inden for brugervenlighed og tilgængelighed, hvor vi har omfattende erfaring med manuelle tilgængelighedstests, rådgivning og udvikling af automatiske tilgængelighedsværktøjer. Vi har en omfattende viden om tilgængelighedsstandarder og lovgivning, herunder WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Inklusios CEO, Stein Erik Skotkjerra er selv blind og har sammen med vores øvrige netværk en uvurderlig indsigt i såvel udfordringer som løsninger på tilgængelighedsområdet.

Mulige tilvalg

Få en efterfølgende test af webtilgængelighed på en af jeres løsninger

Efter at workshoppen har givet din virksomhed mod på at arbejde med tilgængelighed i jeres løsning, ønsker I garanteret at vide, hvordan det er gået. Derfor har I mulighed for at tilvælge en tilgængelighedstest. Med denne test vil I få en minutiøs gennemgang af jeres løsning for samtlige de tilgængelighedskrav. Vi samler resultaterne i en overskuelig rapport med dokumentation af de fundne fejl, sådan at I kan bruge den fremadrettet i arbejdet med forbedring af tilgængeligheden. Kontakt os for at høre mere.

Vil du bestille eller høre mere?

Du kan kontakte os allerede i dag, hvis du ønsker at høre mere om denne og andre af vores ydelser.

Skriv til os eller Book et møde

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke et uforpligtende møde, er du også velkommen til at kontakte os.