Rådgivning

At lave tilgængelighedsløsninger, der kan bruges af alle, kræver en kulturændring i organisationen. Mål og strategier skal være solidt forankret i ledelsen, og de involverede medarbejdere skal have den nødvendige opkvalificering, så tilgængelighed indtænkes i både udvikling, planlægning og kvalitetssikring.

Vi kan rådgive og vejlede din organisation om lovgivningen på tilgængelighedsområdet, og vi kan sikre, at I overholder alle standarder, såsom EN 301 549, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 og WAI-ARIA best practices.

Har du brug for hjælp til at udarbejde jeres tilgængelighedserklæringer, er du i tvivl om, hvorvidt jeres løsning overholder gældende lovgivning eller vil du være på forkant og indtænke digital inklusion og tilgængelighed fra starten, når du udvikler nye apps eller websteder, så tilbyder vi også rådgivning om dette.

Tilgængelighedserklæringer

Det kan være svært at danne sig et overblik over niveauet af tilgængelighed på sit websted eller sin app, men det er nødvendigt for at kunne udfylde den lovpligtige tilgængelighedserklæring.

Vi kan hjælpe med at skabe overblik og rådgive om, hvordan din tilgængelighedserklæring skal udfyldes.

Lovgivning

Hvilken lovgivning er gældende lige nu? Er din organisation omfattet af reglerne og kravene, og er der undtagelser? Vi holder os løbende orienteret om lovgivning på såvel nationalt som internationalt niveau og kan rådgive dig om standarderne.

Strategi og forankring

Vi kan hjælpe din arbejdsplads med at sætte mål, udvikle strategier og sikre bred forankring af de nødvendige ændringsprocesser, når det gælder arbejdet med tilgængelighed

Få et tilbud