Strategi

Målsætning, strategiudvikling og forankring. At lave tilgængelighedsløsninger, der kan bruges af alle, kræver en kulturændring i organisationen. Eksempelvis mål og strategier der er godt forankret i ledelsen, at de involverede medarbejdere får den nødvendige opkvalificering og at tilgængelighed indtænkes i både planlægnings- og kvalitetssikringsarbejde. Vi kan hjælpe din arbejdsplads med at sætte mål, udvikle strategier og sikre bred forankring af de nødvendige ændringsprocesser.